Programma

Intensieve individuele training van 6 maanden. Tijdens de 2 wekelijkse bijeenkomsten komen alle aspecten van leiderschap aan bod: strategie, communicatie, vertrouwen, verbinden en ontwikkelen.

Via een voor en een na meeting wordt inzicht gegeven waar de leidinggevende staat ten opzichte van zijn/haar gewenste situatie op de bovenstaande punten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zelfconfrontatiemethode (ZKM).

De ZKM is een beproefde en wetenschappelijk getoetste werkwijze. De ZKM maakt onderdeel uit van het researchprogramma ‘Valuation and Motivation’ van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het doel van dit programma is het ontwikkelen van methodieken voor duurzame gedragsverandering. De zelfconfrontatiemethode wordt al meer dan 30 jaar succesvol toegepast. De methode stimuleert eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid.

Doelgroep

Leidinggevenden, managers en directeuren vormen de doelgroep voor deze training. Goed leiderschap voldoet aan 5 belangrijke aspecten, namelijk strategie, communicatie, vertrouwen, verbinden en ontwikkelen. Een verdere ontwikkeling van deze kernwaarden komen de organisatie en het individueel leiderschap ten goede.

Wat biedt deze training:

 • Strategie bepalen en anticiperen
  • Werken vanuit een visie, vooruit denken en inspelen op veranderingen
 • Transparantie en communicatie
  • Duidelijkheid geven over verwachtingen naar medewerkers
  • Vragen naar verwachtingen van medewerkers over leiderschap
  • Matchen van onderlinge verwachtingen
 • Vertrouwen
  • Zelfzekerheid verkrijgen over persoonlijke kwaliteiten
  • Herkennen en erkennen van persoonlijke leerdoelen
  • Vertrouwen en erkennen van kwaliteiten van medewerkers
 • Ontwikkelen
  • Stimuleren van persoonlijke groei en ontwikkeling
  • Zelfsturing en autonomie ontwikkelen in de organisatie
 • Verbinden
  • Medewerkers betrekken bij de organisatie
  • Open communicatie tussen collega’s

Methode – stappenplan

De zelfconfrontatiemethode bestaat uit een heldere opbouw die volgens een vaste structuur wordt uitgevoerd.

1 –  DOELEN FORMULEREN:
Wat is het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste situatie? Wat zijn persoonlijke doelen? Wat is er nodig op het gebied van kennis?
2 – HUIDIGE SITUATIE:
Relevante gebeurtenissen uit jouw werk en leven, worden vastgelegd in kernzinnen. Welke rol hebben deze gebeurtenissen in jouw huidig functioneren. Welke gevoelens werken versterkend en welke belemmerend? Wat zijn jouw huidige ervaringen met strategie, communicatie, vertrouwen, verbinden en ontwikkeling?
3 – ANALYSE:
We starten met een 0-meting. Je gaat je huidige situatie analyseren, door na te gaan wat je bij elke situatie ervaart. Deze ervaringen worden gescoord.
Een uitgebreide rapportage laat zien, welk gedrag voor je werkt, wat dat gedrag heeft opgeleverd en in welke richting verandering voor jou nodig is.
4 – OBSERVEREN:
De inzichten uit de analyse worden geobserveerd in de dagelijks praktijk. Wat is de rode draad in je functioneren? Wat is belangrijk? Wat komt steeds terug? Wat geeft energie en wat kost energie?
5 – GEDRAGSVERANDERING:
Door het observeren train je jezelf om situaties sneller te herkennen en erkennen. In deze fase ga je oefenen met gedrag dat jou de gewenste verandering brengt.
6  –  NAMETING:
De vergelijking van de huidige situatie tot de situatie 6 maanden terug wordt gemaakt dmv een eind rapportage. De rapportage geeft een duidelijk overzicht in de stappen die zijn gezet met betrekking tot strategie, communicatie, vertrouwen, verbinden en ontwikkeling.

Resultaat

Een training met de zelfconfrontatie methode ontwikkelt managers en directeuren tot bewuste en authentieke leidinggevende. Ze ervaren na afronding van de individuele training:

 • Vertrouwen op eigen visie, flexibiliteit en kwaliteiten
 • Transparante communicatie richting medewerkers en collega’s
 • Delegeren en erkenning van kwaliteiten medewerkers
 • Blijvend leren en ontwikkelen
 • Medewerkers actief betrekken bij de organisatie